TheAnchorbrug1080

 

 

Visie en missie

 

Wij geloven in hoop en toekomst voor elk kind!

Alle kinderen en jongeren hebben het recht om zichzelf en hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Als individu en als groep. Leefomstandigheden van kinderen en jongeren mogen hiervoor geen belemmering zijn. Daarom moet het levensonderhoud en de toegang tot gezondheidszorg en educatie worden gewaarborgd. Dit biedt een goede basis om te werken aan de (talent)ontwikkeling van kinderen en jongeren.

The Anchor wil kinderen en jongeren begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en talentontwikkeling en helpen te bouwen aan een samenleving waarin kinderen en jongeren zich inzetten voor volgende generaties.

 

 

nieuws - blog

 

Nieuwsberichten over ons en onze werk

24 juni 2016

''Het is een geschenk om met kinderen en tieners op te trekken!''

Allereerst:

Bedankt voor jullie betrokkenheid! Door de belangstelling die jullie tonen, door het bekijken van de website, door het volgen via Facebook, ... op welke manier dan ook.

Graag wil ik jullie iets meer vertellen waarom The Anchor is opgericht. Het is begonnen met mijn passie voor kinderen en tieners. Kinderen en tieners zijn een geweldige en dynamische doelgroep en het is een geschenk om met hen op te trekken. Ze hebben een verfrissende en eerlijke kijk op de wereld om hen heen. Omdat kinderen en tieners volop in ontwikkeling zijn en alles om hen heen razendsnel verandert is het belangrijk dat ze hierin begeleid worden. Het is prachtig om te zien dat er organisaties zijn die vanuit oprechte betrokkenheid hieraan willen bijdragen. Helaas zijn er nog steeds kinderen en tieners die geen of te weinig begeleiding krijgen in hun ontwikkeling, die 'buiten de boot vallen' of die al op jonge leeftijd met de hulpverlening in aanraking komen.

Daarom is The Anchor opgericht. Om meer kinderen en tieners te bereiken en te begeleiden, om zo te voorkomen dat ze met hulpverlening in aanraking komen en om te helpen bouwen aan een samenleving waarin kinderen en tieners volledig tot hun recht komen.

Hoe we dit doen? Door onder andere workshops en lessen/trainingen aan te bieden rondom verschillende thema's, zoals vertrouwen, seksualiteit, seksting, pesten, …. Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op via info@theanchor.nl of bel naar 06-46776576.


27 mei 2016

Welkom op de website van The Anchor. Leuk dat u een kijkje neemt!

De komende tijd kunt u hier nieuwsberichten lezen over ons werk en onze activiteiten. Wilt u een keer in de vier maanden ook een nieuwsbrief ontvangen? U kunt zich hiervoor aanmelden onder aan de website.

We zien er naar uit u mee te nemen op dit avontuur!

 

 

 

OVER ONS

 

wie we zijn

 

Illustratiewerkwijze


Werkwijze

The Anchor werkt volgens het bovenstaande model.

1. Recht doen

Ieder kind heeft recht op voeding, bescherming, educatie en gezondheidszorg. In de praktijk blijkt dat niet ieder kind voldoende voeding of bescherming ontvangt. The Anchor wil hieraan recht doen, omdat wij geloven dat dit voorwaarden zijn om tot persoonlijke bloei te komen.

2. Een thuis bieden

Binnen onze projecten willen wij een thuis bieden voor iedere kind en jongere. Een thuis is een plek van rust, veiligheid, liefde en vertrouwen. Een plek om jezelf te ontdekken, fouten te maken en hiervan te leren. En een plek waar je leert hoe je een ‘thuis’ kunt zijn voor anderen.

3. Kansen creëren

The Anchor creëert kansen voor kinderen en jongeren, zodat zij zichzelf en hun talenten kunnen ontwikkelen. Hiermee worden tegelijkertijd nieuwe kansen gecreëerd, omdat jongeren hun talenten en ervaringen kunnen inzetten voor een volgende generatie

TheAnchorAlineGorter


Achtergrond

The Anchor is ontstaan vanuit passie voor kinderen en jongeren, ervaringen in het maatschappelijk werk en het jongerenwerk en vanuit ontwikkelingen in de maatschappij. Kinderen en jongeren groeien op in een dynamische omgeving. Daarnaast dreigen veel kinderen en jongeren tussen ‘wal en schip’ te vallen, omdat welzijnswerk en hulpverlening niet naadloos op elkaar aansluiten. Daarom is The Anchor opgericht om kinderen en jongeren te begeleiden en perspectief te bieden.

Mijn naam is Aline Gorter, oprichter van The Anchor. In 2013 ben ik afgestuurd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Tijdens mijn studie heb ik mij verdiept in de jeugdcultuur en coaching. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in ‘samenlevingsopbouw’. Ook heb ik een aantal jaren gewerkt in het kinderwerk, jongerenwerk en de maatschappelijke opvang. Hier is mijn droom ontstaan en daarom wil ik graag mijn ervaring en passie inzetten om bij te dragen aan een hoopvolle toekomst voor kinderen en jongeren.

 

 

PROJECTEN

 

de drie pijlers

 

Preventiewerk

Binnen het preventiewerk biedt The Anchor workshops en trainingen aan over verschillende thema’s, zoals seksualiteit, criminaliteit, vertrouwen en vriendschappen. Hierbij maken wij gebruik van ons netwerk van ervaringsdeskundigen en coaches. Wij willen zoveel mogelijk aansluiten bij de leefwereld van de kinderen en jongeren. Daarom worden de workshops en trainingen op maat gemaakt. Wij bieden dit zowel eenmalig, als voor een langere periode aan. Wilt u ons uitnodigen om een workshop of training te verzorgen? Neem dan contact met ons op!

Talentontwikkeling

Niets is mooier dan kinderen en jongeren die gaan bloeien en doen waar zij goed in zijn. Wij gaan samen met kinderen en jongeren aan de slag om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit kan zowel in groepsverband als individueel. Neem voor meer informatie over ons programma Talentontwikkeling contact op via het contactformulier.

Gezinsbegeleiding

Soms heeft uw gezin een steuntje in de rug nodig om weer op elkaar afgestemd te raken, weer elkaar in de ogen te kijken en met elkaar ervoor te gaan. Soms is er iets meer nodig dan dat. Wij organiseren gezinsdagen met als doel te investeren in uw gezin en wij bieden gezinsbegeleiding voor een bepaalde periode.

 

 

ContacT

 

Neem contact met ons op

 

(06) 4677 6576info@theanchor.nl

Contactformulier

Tweet met ons?

 

Top-anker
Login
item1